اعضای شورای اسلامی روستای پیمبور 

نام : مرید 

نام خانوادگی :طهماسبی 

سمت: رییس

 .......................................................................................... 

 نام : غلام رضا 

نام خاموادگی: بیراک

سمت: نائب رییس

  .......................................................................................

 نام: الیاس 

نام خانوادگی : طهماسبی  

سمت: منشی

 ......................................................................................