نام و نام خانوادگي : فرشاد زندی 

سمت :رئیس

تحصيلات : فوق دیپلم 

شماره همراه : 09121467063

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي :  شهباز منصوری 

سمت :نائب رئیس

تحصيلات : دیپلم

شماره همراه : 09369096990

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   نام و نام خانوادگی: جهان مهر چراغیان 

   سمت :خزانه دار

   تحصیلات : دیپلم

    شماره همراه: 09122866982

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------   


    

                    

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي:علی بناوند

سمت :منشی

تحصيلات :فوق دیپلم معماری

 شماره همراه : 09121718770

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي :  صفر خواجوند جعفری

سمت : منشی

تحصيلات : دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

شماره همراه : 09111930599

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------