در جلسه انتخابات روز دوشنبه  که با حضور بخشدار و منتخبین شوراها در سالن بخشداری برگزار شد اعضای اصلی شورای بخش انتخاب شدند.

جهانمهر چراغیان        15 رای

فرشاد غرایاق زندی     14 رای

علی بناوند                14 رای

صفر خواجوندجعفری   13 با رای

شهباز منصورلکورج     13 رای

 

اعضای علی البدل 

احمد امانی              6 رای

خشایار گل کوهی      6 رای

سید سعید خامسی   5 رای